Qui Trình Tuyển Dụng – Đào Tạo Nhân Viên Tạp Vụ

Share Button

1. Tuyển dụng:

Với chế độ đãi ngộ tốt – mức lương cao, nên công ty chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng rất cao:

– Nhân viên phải có trình độ văn hóa giao tiếp

– Tuyển chọn nhân viên có lý lịch trong sạch – rõ ràng

– Tuyển chọn nhân viên có tư cách tốt – thật thà

– Tuyển chọn nhân viên chịu sự tổ chức và quản lý của Giám sát

2. Đạo tạo giao tiếp:

Nhân viên sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo kiến thức về ứng xử – giao tiếp và chuyên môn tạp vụ:

– Đào tạo văn hóa giao tiếp – ứng xử trong công sở

– Đào tạo cách làm việc theo nhóm

– Đào tạo tâm lý – tôn vinh nghề tạp vụ

3. Đào tạo kiến thức làm vệ sinh và thực hành sử dụng máy móc chuyên dụng:

Hướng dẫn thực hành theo phương pháp tiên tiến:

Tin liên quan

0916 718 278